Sr Name Of The Member Designation
1
Shri. Ashokrao Shankarrao Patil
President
2
Shri. Aditya Ashokrao Patil
Member
3
Shri. Shankar Haribhau Waghmare
Member
4
Shri. Rajabhau Laxmanrao Lomte
Member
5
Smt. Chitra Shantaram Dhamne
Member
6
Shri. Makbool Saleem shaikh
Member
7
Shri. Vijay Baburao Maske
Member
8
Shri. Chandrakant Shridharao Gaikwad
Member
9
Shri. Laxman Bansidhar Doiphode
Member
10
Shri. Sachin Bhanudas Thorat
Member
11
Shri. Shaikh Azam pasha Gulam Mohoddin
Member
12
Shri. Shaikh nadeem shahin Pasha
Member
13
prin. Dr Gautam Bhimrao patil
Secretary